Ôn tập chương 2

Trắc nghiệm ôn tâp chương bất phương trình bậc nhất hai ẩn – toán 10 có đáp án

30 câu trắc nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án và lời giải  đầy đủ các dạng.

Bài tập được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang.

Các bạn xem và tải về ở dưới.

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trắc nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn – toán 10 có đáp án

38 câu trắc nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án và lời giải  đầy đủ các dạng.

Bài tập được soạn dưới dạng file word gồm 27 trang.

Các bạn xem và tải về ở dưới.

Mệnh đề

Trắc nghiệm mệnh đề 10 có đáp án

30 câu trắc nghiệm mệnh đề có đáp án và lời giải  đầy đủ các dạng nhận biết mệnh đề; xét tính đúng sai của mệnh đề; phủ định của một mệnh đề.

Bài tập được soạn dưới dạng file word gồm 5 trang.

Các bạn xem và tải về ở dưới.

0939418939
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon