Tóm tắt lý thuyết chương 1

Tóm tắt lý thuyết chương 1: mệnh đề, tập hợp, các phép toán trên tập hợp.

Tài liệu gồm 3 trang file word

Tải bên dưới.

Chân thành cảm ơn anh/ chị đã ghé thăm website.