Tập hợp – các phép toán trên tập hợp

Trắc nghiệm mệnh đề 10 có đáp án

30 câu trắc nghiệm tập hợp có đáp án và lời giải  đầy đủ tất cả các dạng

Bài tập được soạn dưới dạng file word gồm 6 trang.

Các bạn xem và tải về ở dưới.