Mệnh đề

Trắc nghiệm mệnh đề 10 có đáp án

30 câu trắc nghiệm mệnh đề có đáp án và lời giải  đầy đủ các dạng nhận biết mệnh đề; xét tính đúng sai của mệnh đề; phủ định của một mệnh đề.

Bài tập được soạn dưới dạng file word gồm 5 trang.

Các bạn xem và tải về ở dưới.